Als je naar Inhoud > Artikelen gaat, kom je in een overzicht van alle artikelen. Vanuit hier kun je de artikelen beheren, zoeken en sorteren.

Filteren / Zoeken

Filteren of zoeken is te realiseren doormiddel van de “Zoekmiddelen” knop. Als hierop geklikt wordt verschijnen er verschillende dropdownmenus, met deze knoppen kan er gekozen worden welke artikelen moeten worden weergegeven. Als er bijvoorbeeld op de knop “- selecteer een categorie - ” geklikt wordt kan er een keuze gemaakt worden uit de bestaande categorieën. Als je een van deze kiest worden alleen artikelen weergegeven uit deze categorie. Je kan meerdere filters tegelijk gebruiken.

Sorteren

Sorteren doe je door op één van de blauwe links boven de artikelen te klikken of via de dropdownmenus waar standaard “ID aflopend” geselecteerd is. Als je bijvoorbeeld op Datum klikt, worden de getoonde artikelen op de opgegeven volgorde gezet. Als je dat gedaan hebt, zie je ook dat er pijltjes naast de kolom “Datum” verschijnen, waarmee je de volgorde van de artikelen in kunt stellen.

artikelBeheer